Rekonstrukcí fasády, kterou provedete pouze jednou a pak už si jen užíváte originální vzhled, nedostižnou životnost a bezúdržbovost. Realizujeme rekonstrukce fasád na klíč. Zhodnotíme aktuální stav. Provedeme sondu do skladby konstrukce. Navrhneme funkčně a ekonomicky nejvhodnější rozpočet. A nakonec to nejdůležitější, veškerý materiál dodáme a namontujeme. Celou realizaci s popisem použitých materiálů naleznete v sekci reference.