Amerika

S montáží lícových cihel jsme se blíže seznámili před více než 18 lety ve Spojených státech amerických. Pro stavební společnost, která se zabývala právě touto činností, jsme začali pracovat jako brigádníci u míchačky za 8 $ na  hodinu. Snaha a zdokonalování vyústilo po cca dvou letech v založení společnosti National Wild Brick, i.n.c. Tato firma působila na východním pobřeží USA, měla 6 zaměstnanců a ročně provedla přibližně 40 realizací rodinných domů z lícových cihel.

Návrat do Čech

V roce 2008 jsme se i přes prosperitu firmy rozhodli pro návrat do České republiky. Na základě živnostenského oprávnění jsme hned začali podnikat ve stejném oboru. Postupným navyšováním objemu zakázek a personálních kapacit jsme se po 6 letech transformovali na firmu Brickwork s.r.o. Ta se i nadále rozvíjí a zdokonaluje.

Současnost

V současné době stále pracujeme na zdokonalování našich dovedností a znalostí. Tato naše snaha nikdy nekončí. Soustředíme se na naše zákazníky, nové trendy v montážích i cihelných materiálech. Snažíme se držet čelní pozice na trhu tak, abychom mohli vyhovět maximálnímu počtu požadavků a zájmu o naše služby.