Na třípodlažní podnoži administrativní části budovy spočívá při nároží ulic Plotní a Dornych dominantní štíhlá věž o devíti podlažích. Na ulici Dornych je budova zvýšena na pět podlaží. Parkovací objekt o čtyřech nadzemních podlažích svou výškou navazuje na tři podlaží administrativní budovy a je orientován vjezdem do ulice Plotní.

Devítipodlažní administrativní část je vystavěna na půdoryse dvou k sobě přiléhajících, středově souměrných, pravoúhlých lichoběžníků. Podélně je orientována k centru města a konzolovitým vyložením nad nárožím s hlavním vstupem vytváří dynamický prvek celé kompozice umocněný nízkými pásy oken v kosoúhlých částech. Fasáda celého objektu je z lícových cihel. (citace textu o projektu DORN).