V roce 2016 jsem realizovali kompletní výměnu pláště základní školy v Hradci Králové. Budova byla navržena známým architektem Josefem Gočárem. Cihlová fasáda byla na konci své životnosti a nesla znaky neodborných oprav které nijak nepřispěli ke vzhledu a funkčnosti. Proto bylo za přísného dohledu památkové péče přistoupeno k sundání celého pláště, opravy podkladu a montáž nového obkladu, který věrně nahrazuje původní obklad. Při montáži byli použity fotky v UHD rozlišení, tak aby bylo možné rekonstruovat původní spárořez a všechny detaily.