Představujeme naší realizaci unikátního cihlového prvku. Tato plastická stěna je tvořena bezmála z 22 tisíc cihel. Název Super současný prvek zcela vystihuje pojetí celého díla. Naše provedení a technické zpracování autorského návrhu pana MgA.  Matěje Hájka a Ing. arch. Heleny Znamenané se podařilo dokončit bez nutnosti slevit v jakémkoliv ohledu z vyze a představ. Park Jana Husa v Čakovicích tak dostal ve svém prostoru naprosto unikátní dílo na hraně mezi uměleckou sochou a inženýrsko-technickým dílem.