Pokud dáme historické cihle péči.

Tato cihla se nejčastěji používá při stavbě vinných sklepů, plotů a u zahradní architektury. Než se však taková cihla dostane do nové konstrukce, čeká poměrně dlouhá cesta. Cesta začíná při vytipování objektu z cihel, který již dosloužil a je určený k demolici. Následuje sonda a náhodný odběr cihel, které jsou podrobeny zkouškám. Pokud parametry ,,hlásí zelenou'', cihly se připraví na palety k dalšímu zpracování. Proces očištění od zbytků malt a pojiv máme odladění do nejmenšího detailu a tento postup je naše kuchařské tajemství. Pak už nic nebrání tomu, použít cihlu v nové konstrukci a dát ji tak další smysl a účel.